Управителен съвет

Сдружение „ТОЛЕРАНТНОСТ”

 1. Себихан Мехмед - Председател на УС на Сдружение „Толерантност”, кмет на община Крумовград;
 2. зам.- председател – Нида Ахмедов, кмет на община Каолиново;
 3. зам.- председател – Исмаил Осман, кмет на община Руен;
 4. член – Аднан Йълдъз, кмет на община Стамболово;
 5. член – Фахри Молайсенов, кмет на община Мадан.
 6. член – Джевдет Ахмед Азис, кмет на община Самуил.
 7. член – Феим Иса, кмет на община Гърмен;
 8. член – Мехидин Кадиров, кмет на община Опака;
 9. член – Иса Бесоолу, кмет на община Павел баня;
 10. член – Неби Бозов, кмет на община Сърница;
 11. член – Илхан Мюстеджеб, кмет на община Крушари.