Контролен съвет

Контролен съвет

  1. Мустафа Караахмед – Председател на КС, кмет на община Борино;  
  2. Синан Вейсал – член на КС, Председател на ОбС, община Сливо поле;  
  3. Нуредин Кафелов – член на КС, кмет на община Якоруда