Комисии

Комисии

КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Неждет Ниази  – Председател на КМС,  кмет на община Главиница;

КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА И СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ

Изет Шабан – Председател на КРПИР, кмет на община Ардино;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Илкнур Мюмюн – Председател на КОКН, кмет на община Момчилград;

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Нехрибан Ахмедова – Председател на КСДЗ, кмет на община Венец.