Комисии

Комисии

КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Неждет Ниази  – Председател на КМС,  кмет на община Главиница;

КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА И СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ
Ресми Мурад – Председател на КРПИР, кмет на община Ардино;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
Сунай Халил – Председател на КОКН, кмет на община Момчилград;

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
Нехрибан Ахмедова – Председател на КСДЗ, кмет на община Венец.