Актуални новини

  • Начало
  • Новини
  • Проведе се годишно общо събрание на общините, членуващи в сдружение „Толерантност“
IMG_2166.jpg

Проведе се годишно общо събрание на общините, членуващи в сдружение „Толерантност“

На 06.03.2018 г. във Витоша Парк Хотел – гр. София се проведе Общо събрание на общините, членуващи в Сдружение „Толерантност“. Официални гости на събранието бяха: г-н Мустафа Карадайъ – председател на ДПС и г-н Ахмед Ахмедов – заместник-председател на ДПС. По време на събранието бяха приети отчетен доклад и финансов отчет за 2017 година, както и проектобюджет и програма за работата на Сдружението през 2018 година.

Работата на Сдружението ще бъде концентрирана върху: активизиране на участието на гражданите в процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво; подпомагане на частните инициативи за започване и развиване на малки и средни предприятия; разработване, създаване и внедряване на съвременни европейски системи, модели и практики на управление в общинските администрации; подпомагане на дигитализацията и въвеждането на максимален брой електронни услуги за гражданите от местните власти.

IMG 2165

  • Hits: 844