Актуални новини

  • Начало
  • Новини
  • Стартира нов прием по Подмярка 7.2 за улици на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
dfzepmv.JPG

Стартира нов прием по Подмярка 7.2 за улици на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

На 8 март 2018 година стартира нов прием по Подмярка 7.2 за улици на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Срокът за подаване на заявления ще е с продължителност 120 дни от датата на стартирането на процедурата.

Повече информация, свързана с кандидастването за финансово подпомагане по подмярка 7.2, може да намерите от утре на сайта на ДФ „Земеделие“, както и на сайта на ИСУН 2020 .

  • Hits: 509