Актуални новини

zakon.jpg

Уважаеми колеги,

Към момента 44-то Народно събрание работи по законопроекти за изменение и допълнение на следните закони:

  1. Закон за местното самоуправление и местната администрация

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78055

  1. Закон за обществените поръчки

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78066

  1. Закон за устройство на територията

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78079/

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78077/

Продължи да четеш

  • Hits: 734
IMG_2162.jpg

На 05.03.2018 г. във Витоша Парк Хотел – гр. София се проведе форум на тема „Отворено управление – нова възможност за либералните демокрации. Привличане на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво“. Модератор на форума беше г-жа Искра Михайлова – член на Европейския парламент и председател на Комисията по регионално развитие.

Продължи да четеш

  • Hits: 787
IMG_2166.jpg

На 06.03.2018 г. във Витоша Парк Хотел – гр. София се проведе Общо събрание на общините, членуващи в Сдружение „Толерантност“. Официални гости на събранието бяха: г-н Мустафа Карадайъ – председател на ДПС и г-н Ахмед Ахмедов – заместник-председател на ДПС. По време на събранието бяха приети отчетен доклад и финансов отчет за 2017 година, както и проектобюджет и програма за работата на Сдружението през 2018 година.

Продължи да четеш

  • Hits: 352
dfzepmv.JPG

На 8 март 2018 година стартира нов прием по Подмярка 7.2 за улици на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Срокът за подаване на заявления ще е с продължителност 120 дни от датата на стартирането на процедурата.

Продължи да четеш

  • Hits: 508
header_logo.jpg

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение №2 на Управителния съвет от 05.02.2018г. се свиква Общо събрание на 6 март 2018 година от 10:00 часа във „Витоша Парк – Хотел“ – гр. София при следния дневен ред:

Продължи да четеш

  • Hits: 300