Как мога да участвам?

Кой и как може да организира гражданска инициатива?

За да започнат гражданска инициатива, гражданите трябва да създадат граждански комитет, състоящ се от най-малко 7 граждани на ЕС, пребиваващи в поне 7 различни държави-членки.

Членовете на гражданския комитет трябва да бъдат граждани на ЕС и достатъчно възрастни, за да гласуват* на изборите за Европейски парламент.

Гражданска инициатива не може да бъде организирана от организации. Всяка организация обаче може да популяризира или подкрепя инициативи, при условие че прави това при пълна прозрачност.

Гражданският комитет трябва да регистрира инициативата си на този уебсайт, преди да започне да събира изявления за подкрепа от гражданите. След потвърждаване на регистрацията, организаторите разполагат с една година за събиране на изявления за подкрепа.

* Не е задължително гражданите да са регистрирани да гласуват, достатъчно е да са навършили необходимата възраст.

Кой и как може да подкрепи гражданска инициатива?

Всички граждани на ЕС (граждани на държава-членка) на възраст, която им позволява да гласуват* на изборите за Европейски парламент, могат да подкрепят гражданска инициатива.

За да подкрепят дадена инициатива, гражданите трябва да попълнят специален формуляр за изявление за подкрепа, предоставен от организаторите, който може да е на хартия или онлайн. Не можете да подкрепите инициатива на този уебсайт.

* Не е задължително гражданите да са регистрирани да гласуват, достатъчно е да са навършили необходимата възраст.

  • Hits: 29