• Начало
  • Европейска гражданска инициатива

Европейска гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива позволява на  гражданите на Европейския съюз да участват пряко в разработването на политиките на Съюза. Тя е покана към Европейската комисия да предложи законодателство по въпроси, по които ЕС има законодателни компетенции. Може да бъде предложена във всяка област, в която Комисията има правомощия да предлага законодателство, например околна среда, селско стопанство, транспорт или обществено здраве.

За да е успешна, европейската гражданска инициатива трябва да бъде подкрепена от поне един милион граждани на ЕС от най-малко 7 от общо 28-те държави-членки. Във всяка от тези 7 държави се изисква достигането на минимален брой поддръжници.

Правилата и процедурите за гражданската инициатива са изложени в Регламент на ЕС, приет от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз през февруари 2011 г.

Процедурата стъпка по стъпка: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works

  • Hits: 39