Сдружение ТОЛЕРАНТНОСТ

Вие сте  : Начало > Новини > Покана за участие в Общо събрание на общините-членки на сдружение „Толерантност”
Покана за участие в Общо събрание на общините-членки на сдружение „Толерантност” Печат Е-мейл

ДО

ОБЩИНИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В

СДРУЖЕНИЕ „ТОЛЕРАТНОСТ”

 

Изх. № 035 / 19.05.2017г

 

 

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ОБЩИНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА СДРУЖЕНИЕ „ТОЛЕРАНТНОСТ”

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение № 1 на Управителния съвет от 18.05.2017 г., с което се свиква Общо събрание, което ще бъде проведено във „Витоша Парк – Хотел“ – гр. София на 21 юни година от 11:00 часа.

Общото събрание на Сдружението ще се проведе при следния дневен ред:

1. Откриване на Общото събрание

Докладчик: Председател на УС – Айхан Хашимов

2. Избор на водещ на събранието, на Мандатна комисия и протоколчик на заседанието

Докладчик: Айхан Хашимов председател на УС

 

3. Отчет за дейността на Сдружение Толерантност през 2016 г.

Докладчик: Бюрхан Абазов (изпълнителен директор до 18.04.17)

4. Финансов отчет на Сдружение Толерантност за 2016 г.

Докладчик: Бюрхан Абазов (изпълнителен директор до 18.04.17)

5. Прекратяване на членството на общини, заявили отказ с решение на Общински съвет

Докладчик: Айхан Хашимов председател на УС

 

6. Приемане на нови членове

Докладчик: Айхан Хашимов председател на УС

7. Промяна в състава на органите на управление.

Докладчик: Председател на УС – Айхан Хашимов

 

8. Приемане на бюджет на Сдружение „Толерантност” за 2017 г.

Докладчик: Цветан Енчев – секретар

9. Програма за дейността на Сдружение Толерантност за 2017 г.

Докладчик: Цветан Енчев – секретар

10. Закриване на Общото събрание

Докладчик: Айхан Хашимов председател на УС

 

 

 

Вашите заявки очакваме до: 09.06.2017 г

Заявката за участие може да намерите в приложените документи.

 docЗаявка за участие

 

 

 

19.05.2107 г.

гр. София

АЙХАН ХАШИМОВ

Председател на Управителния съвет

на Сдружение „Толерантност“

 

Минали събития

Проведен семинар в гр.Смолян на тема: Европейско финансиране на селските райони

20150627_133635Сдружение „Толерантност” бе партньор на евродепутата от АЛДЕ, Неджми Али при провеждането на семинар на тема „Европейско финансиране на селските райони”, който се проведе на 27 юни 2015 г. в град Смолян. Представени бяха следните теми:

Прочетете още...
 
Проведен семинар в гр. Бургас на тема: Европейско финансиране на селските райони

IMG_3023Сдружение „Толерантност” бе партньор на евродепутата от АЛДЕ, Илхан Кючюк при провеждането на информационен форум, който се проведе на 20 юни 2015 г. по случай откриването на информационен офис в Бургас. Офисът ще дава актуална информация за европейските институции, ще подпомага дейността му в България и ще участва в изготвянето на проекти на НПО или физически лица. Сред задачите му ще бъде и организирането на семинари и дискусии, кампании, както и другите дейности, свързани с нуждите на българските граждани от по-конкретна или специализирана информация в дадена област, част от европейския контекст.

Прочетете още...
 
Международна кръгла маса "Градското измерение на политиките на ЕС"

1_6Днес на 01.07.2015 г., Сдружение „Толерантност“ участва в дискусията на международната кръгла маса „Градското измерение на политиките на ЕС“.

На проведената дискусия бе представен проектодоклада на ЕП за предстоящите промени в регионалната политика на ЕС по отношение на градовете. Специалните гости бяха:

- Г-жа Керстин Вестфал (С&Д, Германия) - докладчик по проектодоклада относно градското измерение на политиките на ЕС;

- Г-жа Искра Михайлова (АЛДЕ) - председателят на комисията по регионално развитие в ЕП.

Днешната кръгла маса бе платформа за заинтересованите страни, от предстоящите промени в регионалната политика на ЕС, да обсъдят предложенията и да поставят пред докладчика г-жа Вестфал своите идеи и позиции.

Прочетете още...
 

Посетете ни във Facebook

Електронен седмичник

Информационен електронен седмичник на Сдружение Толерантност

Либерални общини в България

liberalbg

Споразумение на Кметовете

banner

Актуални обяви

Всички програми и актуални обяви