Сдружение ТОЛЕРАНТНОСТ

Вие сте  : Начало
Международна кръгла маса "Градското измерение на политиките на ЕС" Печат Е-мейл

1_6Днес на 01.07.2015 г., Сдружение „Толерантност“ участва в дискусията на международната кръгла маса „Градското измерение на политиките на ЕС“.

На проведената дискусия бе представен проектодоклада на ЕП за предстоящите промени в регионалната политика на ЕС по отношение на градовете. Специалните гости бяха:

- Г-жа Керстин Вестфал (С&Д, Германия) - докладчик по проектодоклада относно градското измерение на политиките на ЕС;

- Г-жа Искра Михайлова (АЛДЕ) - председателят на комисията по регионално развитие в ЕП.

Днешната кръгла маса бе платформа за заинтересованите страни, от предстоящите промени в регионалната политика на ЕС, да обсъдят предложенията и да поставят пред докладчика г-жа Вестфал своите идеи и позиции.

Първата част на събитието премина като представяне пред медиите и заинтересованите страни на проектодоклада и отраженията му върху градовете и развитието на градската среда в Европа и България. В края на представянето бяха поставени въпроси от страна на всички присъстващи. Вторият панел се състоя от кръгла маса с участието на представители на Европейската комисия, Комисията по регионална политика в Народното събрание на Република България, 28 български общини, българските представители в Комитета на регионите на ЕС и други заинтересовани страни.

Проектодокладът на г-жа Вестфал обобщи предложенията на Парламента към Комисията и Съвета по отношение на очакваните промени в стратегията за регионално развитие и законодателството на ЕС. ЕП иска Комисията да разработи нов модел за многостепенно управление, който да подобри участието на градовете и техните представители в изработването на градските политики и управлението на програмите с евросредства. Всички налични европейски фондове за финансиране трябва да позволяват индивидуален подход, за да могат да обхванат всички видове градове и градски зони.

Евродепутатите също настояват мерките на ЕС да се съсредоточат върху ограничен брой по-големи предизвикателства, като опазване на околната среда, икономическо и социално развитие, транспорт и демографски проблеми. Особено се набляга на ролята на градовете като двигатели на промяна и нуждата от европейска подкрепа, за да може напълно да се реализира техният потенциал.

1_13

 

Посетете ни във Facebook

Търсене

Актуален проект

baby