Сдружение ТОЛЕРАНТНОСТ

Вие сте  : Начало > Реализирани проекти
Проекти
Проект № BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1 Печат Е-мейл

clip_image001 

Сдружение „Толерантност“ подписа договори с Софийски университет "Св. Климент Охридски", Университет за национално и световно стопанство – София и Нов български университет за провеждане на практическо обучение на студенти по проект „Студентски практики – Фаза 1“, изпълняван от Министерството на образованието и науката по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължение...
 
Сдружение Толерантност спечели проект по ОПАК Печат Е-мейл

„НПО В МАЛКИТЕ ОБЩИНИ -  СИЛНИ ПАРТНЬОРИ НА  МЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ”

по договор 08-23-202-С/27.08.2008 по опак

Обща стойност на проекта 143  370, 00 лв.

Период за изпълнение 12 месецa.

Обща цел: Подобряване  знанията и уменията на СГО за вземане на решения на местно ниво  и насърчаване на ефективния диалог и партньорството между тях и местните администрации.

Продължение...
 
Сдружение „Толерантност” спечели проект пред Националната Агенция Сократ към програма "Леонардо да Винчи" по мярка Мобилност. Печат Е-мейл

    Проектът цели повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с регионални и местни власти и общинска администрация, като включва обмяна на опит в италианските общини Кодроипо и Косеоне и организацията на общините от западна Моравия. В двуседмичната програма експертите от Сдружението и кметове ще имат възможността да се запознаят с начина на работа в общините от страните членки на ЕС и организация с паралелна сфера на дейност.

    Договора с Националната агенция се подписа в края на 2005 година, като работата по реализирането му започна в началото на новата година. По програма се планира обмяната на опит да се осъществи в периода пролет лято и в обмяната ще бъдат включени трима представители на местната власт в лицето на кмет, заместник кмет или председател на Общинския съвет така и тримата експерти на Сдружението.
 
Сдружение „Толерантност” спечели проект пред Националния Съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси. Печат Е-мейл

    Проектът е на тема „Подаръци за Рамазан Байрам за деца и младежи, живеещи в общини със смесен етнически характер и икономическо слаби региони”. Книгите по проекта бяха дарени на 10 от общините- членки на Сдружението, между които са  Тутракан, Венец, Котел, Девин, Каолиново, Крумовград, Върбица, Ракитово, Гърмен и Две Могили.Те получиха комплект от литературни и образователни книги за децата и младежите, живеещи в общините. Общият брой на закупените книги е 290.
    Книгите за дарение бяха дадени на кметовете, които от своя страна го осъществиха чрез читалищните библиотеки в общинските центрове, където деца и млади хора от всички етнически групи ще имат възможност да се докоснат до нови знания, ново разбиране и ново измерение на етническата и културна толерантност.

 

 


Посетете ни във Facebook

Електронен седмичник

Информационен електронен седмичник на Сдружение Толерантност

Либерални общини в България

liberalbg

Споразумение на Кметовете

banner

Актуални обяви

Всички програми и актуални обяви